Wycieczka Szkolnego Koła Turystycznego w Góry Stołowe 25-26 listopada

Wycieczka Szkolnego Kola Turystycznego za nami. Dwa dni w Górach Stołowych, w których za każdym razem można znaleźć coś ciekawego. I tym razem byliśmy w miejscach niezwykłych, przeszliśmy „sawannę afrykańską”, nazwaną tak przez profesora geografii Wojciecha Walczaka kilkadziesiąt lat temu, któremu łąki w Górach Stołowych przypomniały te widziane w Afryce łąki sawanny. Byliśmy  też  blisko miejsca kręcenia filmu Opowieści z Narni. Książe Kaspian. Widzieliśmy pozostałości po wioskach przymusowo wysiedlanych w strefie przygranicznej, spaliśmy w Pasterce jednym z lepiej ocenianych schronisk górskich. Mogliśmy również zobaczyć kawałek Tybetu, być w prawdziwym buddyjskim klasztorze. Wycieczkę naszą prowadzili świetni przewodnicy górscy Monika Szyrmer i Grzegorz Płoska, dodatkowo  Monika jako edukator Ekoceturm i miłośnik przyrody nie tylko sudeckiej, opowiadała o zwyczajach niektórych zwierząt i znajdywała w każdym miejscu ślady ich działalności.  Przewodnik Grzegorz dopowiadał jeszcze informacje o ludności zamieszkującej Ziemię Kłodzką.  Grupa turystyczna wykazała się bardzo dużą wytrwałością. W dwa dni, po prawie dwadzieścia kilometrów dziennie, z ciężkimi plecakami, przeszliśmy trasę z Kudowy Zdrój przez Czermną i Błędne Skały do Pasterki, a drugiego dnia przez Szczeliniec do Kulina Kłodzkiego. Nie obyło się bez strat, jedna para butów się rozpadła, jedna kostka opuchnięta i tradycyjnie dużo ubłoconych butów.  Szkolne Koło Turystyczne już teraz zaprasza na wiosenne wycieczki w ciekawe miejsca Dolnego Śląska.

Z trystycznym pozdrowieniem
Agnieszka Duda