Wyjazd klasy 2e do Warszawy w ramach programu „Edukacja w miejscach pamięci.”

W dniach 23 oraz 24 listopada odwiedziliśmy Warszawę  w ramach programu „Edukacja w miejscach pamięci.” Celem wyjazdu było poznanie dziedzictwa historycznego stolicy Polski.

Pierwszego dnia uczciliśmy pamięć zmarłych bohaterów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Mieliśmy okazję poznać historię tej nekropolii oraz oddać cześć osobom, które przelały własną krew za wolność naszego kraju, m.in. Tadeuszowi Zawadzkiemu („Zośce”), Janowi Bytnarowi („Rudemu”) oraz Aleksemu Dawidowskiemu („Alkowi”), czyli bohaterom powieści „Kamienie na Szaniec.”

Kolejnym punktem wyjazdu były odwiedziny w Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym, dzięki znakomitym przewodnikom, mogliśmy się zapoznać z genezą, przebiegiem oraz skutkami jednego z największych zrywów niepodległościowych w historii Polski.

Następnego dnia pogłębiliśmy swoją wiedzę na temat obyczajów, kultury oraz życia codziennego Żydów polskich. A wszystko to dzięki odwiedzinom w Muzeum Historii Żydów Polskich, którego ekspozycje w bardzo ciekawy sposób uświadamiają odwiedzającym, jak bardzo powiązane ze sobą są historie narodów: polskiego oraz żydowskiego.

Na koniec odbyliśmy wraz z naszym przewodnikiem spacer wzdłuż alejek Parku Łazienkowskiego, podczas którego wysłuchaliśmy pogadanki na temat ulubionych rozrywek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mieliśmy również okazję nakarmić orzechami stałych mieszkańców parku, czyli wiewiórki.

Karolina Nogacka 2e