Zmiany w Zarządzie SU

Oświadczenie:
Z dniem 18 stycznia 2017 roku Blanka Starzycka złożyła rezygnację ze stanowiska Skarbnika (tym samym Członka Zarządu) Samorządy Uczniowskiego.
Rezygnację z żalem przyjął Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i zobowiązany Regulaminem SU, powołał na stanowisko nowego Członka Zarządu.

Bardzo dziękujemy Blance za pracę i zaangażowanie w pierwszym semestrze i spodziewamy się równie owocnej współpracy z Przewodniczącą Klasy 2B w drugim semestrze 😉

Z dniem 18 stycznia Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powołał na stanowisko Członka Zarządu (z funkcją Skarbnika) Piotra Kwaka (klasa 2E). Mamy nadzieję, że będzie to owocna współpraca dla Zarządu i całej szkoły!