XIV SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 22 LISTOPADA 2016R. 6 LEKCJA

Uczniowie klas I i II !
Zapraszam do udziału w XIV Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego.

Etap I – test leksykalno-gramatyczny i czytanie ze zrozumieniem (czas trwania 60 min) odbędzie się 22 listopada 2016 r. – wtorek, godz. 12.45 – 13.50 – czyli 6 lekcja i ok. 5-10 min 7 lekcji (miejsce konkursu będzie uzależnione od ilości uczestników i podane w późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły).

Etap II – test z rozumienia ze słuchu i pisanie (rozprawka,opowiadanie, artykuł publicystyczny – do wyboru)- odbędzie się w lutym. Do drugiego etapu zakwalifikuje się maksymalnie 12 osób.

Etap III  – rozmowa sprawdzająca umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Podczas rozmowy oceniane będą : zasób słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność, płynność wypowiedzi i naturalność w mówieniu. Do trzeciego etapu zakwalifikuje się maksymalnie 6 osób.

Zwycięzcami mogą być tylko 3 osoby zajmujące odpowiednio I, II i III miejsce,na które będą czekały wartościowe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i księgarnie językowe. Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w auli.

Poziom Językowy konkursu: B2+

Wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności językowych w opisanym wyżej konkursie proszę o zgłaszanie się do mnie osobiście do sali A 204 lub Librusem do 20 listopada 2016 r. – podając imię i nazwisko oraz klasę.

Serdecznie zapraszam!

Ilona Krzeszewska-Mielczarek
Organizator XIV Szkolnego Konkursu Językowego