W naszej szkole prowadzimy „WF z Klasą”

Liceum Ogólnokształcące nr X im Stefanii Sempołowskiej szkołą, w której WF prowadzi się „z Klasą”!

Placówka otrzymała certyfikat, potwierdzający, że wychowanie fizyczne to zajęcia atrakcyjne, różnorodne i ciekawe, angażujące wszystkich uczniów.

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do III edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,WF z Klasą”, pod hasłem „Przewrót na WF-ie”. W ramach projektu realizowane były różnorodne zadania, a priorytetem stało się, aby zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole były jeszcze bardziej atrakcyjne.

Każda ze szkół przystępująca do projektu musiała spełniać określone regulaminem kryteria oraz realizować wyznaczone zadania. Realizacja zaplanowanych działań została udokumentowana na blogu ,,WF z Klasą” ciekawymi zdjęciami, na których można było prześledzić całokształt naszych poczynań i zaangażowanie osób w nich uczestniczących (http://blogiceo.nq.pl/wf10lowroclaw/).

Miło nam zakomunikować, że wszystkie nasze działania i cele, które sobie założyliśmy, zostały zrealizowane i zaakceptowane. 

 

Otrzymaliśmy certyfikat szkoły „WF z klasą”.