Profesor Jan Miodek o ziarnie i wiedzy w języku

16.09.2016 r. rozpoczął się XIX Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem „Ziarna wiedzy”. Z tej okazji uczniowie klasy III B odwiedzili Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w Sali Unii Europejskiej wysłuchali wykładu prof. Jana Miodka „Ziarno i wiedza w języku” (o powinowactwach językowych, wspólnocie praindoeuropejskiej, języku prasłowiańskim, o pochodzeniu i znaczeniu wyrazów: ziarno, wiedza, nasienie, siemię; o przegłosie polskim, związkach frazeologicznych i odmianie nazwisk). Był to pierwszy wykład tegorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Autorką zdjęć jest Magdalena Sobolewska z klasy III B.

Małgorzata Jakubek