„Fryderyk Chopin – życie i jego muzyka”

to tytuł koncertu, na którym obecni byli uczniowie klas: II B, II C, II D, III C i II G. Koncert odbył się 10 grudnia 2015 r. w Narodowym Forum Muzyki. Najpiękniejsze utwory Chopina (a wśród nich m.in. Etiudę „Rewolucyjną”, Preludium „Deszczowe” oraz Scherzo h-moll z cytatem z kolędy „Lulajże, Jezuniu …”) zagrał dla nas wrocławianin Krzysztof Jabłoński, laureat III nagrody w XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim.

W sezonie artystycznym 2015/2016 Narodowe Forum Muzyki organizuje cykl koncertów edukacyjnych dla młodzieży. Odbyły się już dwa koncerty: „Wzór na utwór” oraz „Fryderyk Chopin – życie i jego muzyka”. W obu wydarzeniach uczestniczyli uczniowie X LO. Możliwość bezpłatnego udziału w koncertach zawdzięczamy pani dyrektor Małgorzacie Kaźmierskiej, która zgłosiła szkołę do projektu organizowanego przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego.

Dla większości słuchaczy atrakcją poza muzyką Chopina było również samo miejsce … piękna sala koncertowa Narodowego Forum Muzyki, w której wielu uczniów było po raz pierwszy.

Na zdjęciach uczniowie klasy II B.

Małgorzata Jakubek