Dlaczego Adam Mickiewicz nie został joginem?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła uczniom dolnośląskich szkół pani dr Nina Budziszewska z Zakładu Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego podczas swojego wykładu w Teatrze Kameralnym. Spotkanie odbyło się w 160 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza – 26 listopada 2015 r. w ramach Wszechnicy Teatralnej, a dotyczyło pism mistycznych Adama Mickiewicza i jego fascynacji mitologią indyjską. Wieszcz uważał, że każda mitologia ma źródło w mitologii indyjskiej. Mówił o tym podczas wykładów w Collège de France.

Zdaniem Juliusza Kleinera, badacza polskiej literatury: „myśl indyjska wynosiła ponad całe doświadczenie i wszelkie przeżycia „czystość ducha” i to właśnie ona stanowiła punkt odniesienia dla mistycznych rozważań Poety.”

Dlaczego więc Adam Mickiewicz nie został joginem, skoro przez całe życie interesował się mistyką? Odpowiedź na to pytanie znają uczniowie klasy II B, którzy uczestniczyli w spotkaniu Wszechnicy Teatralnej.

Małgorzata Jakubek