Szkolny konkurs przyrodniczy „Kręgowce chronione w Polsce”

Uczniowie klas 1a, 1c, 1g uczestniczyli w cyklicznym szkolnym konkursie przyrodniczym. Musieli wykazać się znajomością zwierząt kręgowych chronionych w Polsce, a także przygotować wystawę dotyczącą tej tematyki. Wystawę można zobaczyć na szkolnym łączniku. Organizatorami są Urszula Bagińska – Krawiec i Danuta Janiszyn.