Uroczystość wręczenie nagród za projekt w przedsięwzięciu „Uczniowskie Mini Projekty Badawcze w Zakresie Innowacyjnego Zastosowania w Praktyce Wiedzy z Obszaru Nauk Przyrodniczych w Zakresie Biologii”

Gala wręczenia nagród i dyplomów za tytuł Laureata  III miejsca w „Uczniowskich Mini Projektach Badawczych w Zakresie Innowacyjnego Zastosowania w Praktyce Wiedzy z Obszaru Nauk Przyrodniczych w Zakresie Biologii” odbyła sie 19 maja w Hotelu Topacz. Uczennice Natalia Czornak, Agata Wach oraz opiekunowie merytoryczni Danuta Janiszyn, Urszula Bagińska – Krawiec otrzymały gratulacje za zaangażowanie i wykonanie jednego z najlepszego pomysłu na Dolnym Śląsku. Przedsięwzięcie współfinansowanie zostało ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Gratulujemy dziewczynom i opiekunkom!