Uroczyste Wręczenie Dyplomów DSD II w Konsulacie Republiki Federalnej NIemiec we Wrocławiu

28 kwietnia absolwenci programu DSD II odebrali w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu swoje zasłużone dyplomy językowe. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki na egzaminie, otrzymały ponadto upominki książkowe. Wśród grona wyróżnionych znalazła się również Justyna Wittlin uczennica LO nr X.

Egzamin językowy DSD II w Polsce organizowany jest od 19 lat. Dyplom DSD II zwalnia absolwentów polskich liceów z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów zagranicą.

Dyplomy wręczone zostały tegorocznym absolwentom z trzech wrocławskich liceów oraz liceów w Legnicy, Złotoryi i Jeleniej Górze przez doradcę -koordynatora ZfA, D. Burdzik oraz przedstawiciela konsulatu.

W uroczystości poza uczniami uczestniczyli ich nauczycieli, a także dyrektorzy szkół biorących udział w programie DSD II, przedstawiciele mniejszości niemieckiej we Wrocławiu, urzędu marszałkowskiego oraz kuratorium oświaty i urzędu miejskiego. Wszyscy przemawiający podkreślali, że uczniowie zdobywający dyplom wykazali się wspaniałymi osiągnięciami. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez wsparcia nauczycieli języka niemieckiego oraz dyrekcji szkół.

Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom osiągnięcia bardzo dobrych wyników!