Projekt edukacyjny „Kultura czasów stanisławowskich”

30 kwietnia 2015 r. w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 maja w auli szkolnej odbył się finał projektu edukacyjnego „Kultura czasów stanisławowskich”, w który od marca 2015 r. zaangażowani byli uczniowie klasy I B.

Rywalizację finałową poprzedziła wystawa plakatów, przygotowanych przez poszczególne grupy. Prezentacje finałowe oceniało jury: pani wicedyrektor, nauczycielka historii, Ewa Piwnik i Małgorzata Jakubek, opiekun projektu, nauczycielka języka polskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także w charakterze publiczności uczniowie klasy II C, którzy z wielką uwagą i życzliwością wysłuchali wystąpień swoich młodszych kolegów, nagradzając ich brawami.

Największe uznanie publiczności zdobyły dziewczęta prezentujące powastanie sceny narodowej: Justyna Zdanowicz, Dominika Kierakowicz, Sandra Giżewska, Justyna MIchalska i Weronika Pabiasz. Grupa ta została też najwyżej oceniona przez jury. Pani wicedyrektor Ewa Piwnik pochwaliła również pozostałe grupy za ogromny wkład pracy w wykonane przedsięwzięcie.

Po zmaganiach konkursowych uczniowie klas I B, II C, II B i I A wysłuchali wykładu „Sztuka czasów stanisławowskich”, który wygłosiła pani Jadwiga Jasińska-Sadura, historyk sztuki.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom projektu, publiczności oraz Joasi Kaczmarek z klasy II C za dokumentację fotograficzną.

Małgorzata Jakubek