Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. B. Koronkiewicz

OTWARTY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNY

     Wszystko zaczęło się w 1996 r., kiedy to nauczyciele fizyki X LO postanowili zrobić po raz pierwszy Szkolny Konkurs Fizyczny. Konkurs był dwuetapowy:  Etap pierwszy polegał na wyłonieniu 10 najlepszych uczestników z całej szkoły. Następnie w drugim etapie osoby te przedstawiały w auli X LO swoje prace fizyczne oraz eksperymenty. Jury, w skład którego wchodzili profesorowie  z wyższych uczelni wrocławskich, wybierali „Najlepszego Fizyka  X LO”.

 
     W 2005 r., ogłoszonym prze Organizację Narodów Zjednoczonych „Światowym Rokiem Fizyki” nauczyciele fizyki w X LO: (Helena Nazarenko – Fogt oraz Bożena Koronkiewicz) postanowili pokazać światu „swoje najukochańsze dziecko” – „Szkolny Konkurs Fizyczny”. W ten sposób rozpropagowali konkurs w innych szkołach. Formuła konkursu, sprawdzona i doskonalona przez 9 lat , pozostała niemal bez zmian.  Została nawiązana oficjalna współpraca z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerami konkursu zostali: prof. Ewa Dębowska, prof. Włodzimierz Salejda, dr Zygmunt Mazur i wielu innych pracowników naukowych z obu uczelni. Patronami Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego są: Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty oraz od 2013 roku Polski Związek Fizyków:
Konkurs, który początkowo miał regionalny, dolnośląski charakter, rozrastał się stopniowo na sąsiednie województwa. Gościliśmy nauczycieli i uczniów z województwa wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego. Konkurs wzbudza bardzo duże zainteresowanie, ponieważ nagrodą główną jest indeks na dowolny wydział Politechniki (z wyłączeniem wydziału architektury) oraz „indeksy” na Uniwersytet Wrocławski – Wydział Fizyki i astronomii. W latach 2005 – 2007 dodatkową nagrodą dla finalistów konkursu była wycieczka naukowo-dydaktyczna do CERN-u w Genewie. W roku 2008 finaliści odwiedzili synchrocyklotron BESSY w Berlinie oraz Getynge z jej Uniwersytetem i ważnym dla fizyków Instytutem Maxa Plancka. Konkurs trwa do dnia dzisiejszego, jednak finaliści nie wyjeżdżają na wycieczkę do CERN-u, ponieważ ograniczono tam możliwość zwiedzania. W 2014 roku dodatkową nagrodą dla czterech finalistów konkursu jest udział w Szkolnych Warsztatach Astronomicznych w Izerskim Parku Ciemnego Nieba.

     Do tej pory w finale naszą szkołę reprezentowało siedmiu uczniów. Każdy z nich otrzymał tytuł finalisty:

Lista uczniów NASZEJ SZKOŁY zakwalifikowanych do finału
OTWARTYEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO W LATACH 2005 – 2013

 

L.p. Imię i nazwisko Rok Temat referatu
1 Łukasz Zatorski 2006 Spektroskopia i jej zastosowanie w badaniach astronomicznych.
2  Krzysztof Głuszczyński 2007 Ewolucja gwiazd o różnych masach. 
3 Bogusław Greiss  2008  Transformator Tesli.
4  Jakub Konieczny 2011 Efekt Dopplera wokół nas. 
5  Paweł Wyborski 2012 Dyfrakcja promieniowania na siatkach dwu i trójwymiarowych 
6  Michał Grzesiak 2012  Fizyka w domu energooszczędnym
7  Paweł Wyborski 2013 Zabawy dźwiękami 
8  Rafał Marcinkowski 2014 Przepływy pomiędzy żaglami 

 

     Szczególną wartością konkursu jest integracja środowiska nauczycieli szkół średnich i akademickich. Nauczyciele fizyki spotykają się i wspólnie pracują nad ocenianiem zadań, słuchają ciekawych wykładów. Pracę nauczycieli nadzoruje zawsze autor zadań konkursowych dr Zygmunt Mazur. W sumie w konkursie wzięło około 500 uczniów. Większość z nich podjęła studia na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

     Organizacja tego konkursu, spotkania z jego uczestnikami i ich opiekunami to wielka przyjemność, ale i wielki wysiłek. Organizacją konkursu zawsze zajmował się nauczyciel fizyki z naszej szkoły. Dodatkowo nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwali co roku uczniowie jednej z klas D i E różnych roczników. To właśnie Oni byli odpowiedzialni za przygotowanie plakatów, organizowanie plebiscytu publiczności, przygotowanie i obsługę sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, konferansjerka podczas finału, asystowanie uczestnikom wykonującym doświadczenia pokazowe i wiele innych prac.