Ewa Unolt z klasy III C zdobyła tytuł Finalisty LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W dniach od 20 do 22 kwietnia 2023 r. w Konstancinie-Jeziornie koło Warszawy zostały przeprowadzone eliminacje III etapu tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Ewa Unolt z klasy III C (opiekun: Małgorzata Jakubek) zdobyła tytuł Finalisty LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Ewa będzie zwolniona z egzaminu maturalnego z języka polskiego. W części ustnej oraz w częściach pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym otrzyma wynik: 100%.

Ewuniu!

Gratuluję! Jestem z Ciebie bardzo dumna.

Małgorzata Jakubek