Zajęcia laboratoryjne dla uczniów klasy 2c na Wydziale Chemii UW

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów klasy 2c o profilu biol-chem pt. ,,Roztwory i ich stężenia. Miareczkowanie’ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Agnieszka Urbaniak