Wyniki 53. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska

Wyniki 53. Olimpiady Krajoznawczej

Szkoły Podstawowe

Szkołamiejsce
Szkoła Podstawowa nr 37I
Szkoła Podstawowa nr 71II
Szkoła Podstawowa nr 2 w KłodzkuIII
Szkoła Podstawowa nr 81IV
Szkoła Podstawowa nr 83V
Szkoła Podstawowa nr 32VI
Szkoła Podstawowa nr 63VII
Szkoła Podstawowa nr 95VIII
Szkoła Podstawowa nr 73IX
Szkoła Podstawowa nr 107X
Szkoła Podstawowa nr 97XI

Najlepszy wynik indywidualny w teście krajoznawczym – Jakub Górski z SP 37

Tytuł laureata 53. Olimpiady Krajoznawczej otrzymują uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 37, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 81.

Szkoły Ponadpodstawowe

szkołamiejsce
Liceum Ogólnokształcące nr XIVI
Liceum Ogólnokształcące nr XII
Liceum Ogólnokształcące nr VIII
Zespół Szkół nr 3IV
Zespół Szkół GastronomicznychV
Liceum Ogólnokształcące nr XVVI
Liceum Ogólnokształcące nr VIIIVII
Liceum Ogólnokształcące nr XVIIVIII

Najlepszy wynik indywidualny w teście krajoznawczym – Łukasz Hadryś z LO XIV

Wszystkie szczegółowe wyniki przesłane zostaną na maile nauczycieli.

Wręczenie dyplomów i nagród 23 kwietnia 2022 w LO X, w czasie Dni otwartych.

Gratulujemy

W imieniu Organizatorów

Agnieszka Duda