53. Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska. Zaproszenie do udziału

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do udziału w 53. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska, której finał okręgu wrocławskiego odbędzie się 22 marca 2022 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu.

Olimpiada została objęta patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Poniżej przedstawiamy regulamin 53. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej.

Szkoły zainteresowane udziałem w finale okręgu wrocławskiego prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 28 lutego 2022 r.

W imieniu organizatorów

Agnieszka Duda


Regulamin