UWAGA MATURZYŚCI – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

UWAGA  –  BARDZO WAŻNE

CKE zaktualizowała procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego – wydano podstawowy dokument zawierający zasady organizacji egzaminu oraz ważne daty dotyczące harmonogramu egzaminów oraz innych ważnych spraw ( terminy e. dodatkowego i poprawkowego, terminy składania ewentualnych wniosków o egzamin poprawkowy, terminy wydania świadectw, informacje o uprawnieniach absolwentów 2020 w kolejnych latach etc.).WARTO SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ.

NALEZY ŚLEDZIĆ informacje na stronie szkoły, w LIBRUSIE oraz na stronach OKE (CKE). 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania egzaminów zewnętrznych w roku 2020 – ogólnopolskie