Spotkanie z rodzicami – konsulatacje w dniu 13.01.2020r.

Szanowni Państwo,

Ponieważ chcemy jak najlepiej przygotować się do indywidualnych spotkań z Państwem  i jednocześnie umożliwić konsultacje optymalnej ilości rodziców. wprowadzamy nowe zasady organizacji konsultacji:

  1. Ustalanie czasu konsultacji odbywa się drogą librusową.
  2. Rodzic zwraca się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie godziny konsultacji.
  3. Nauczyciel odpowiada, wyznaczając rodzicowi godzinę konstatacji między 17.00- 19.00 i zapisuje rodzica w sporządzonym przez siebie harmonogramie.
  4. Rodzic, który nie umówił się na spotkanie musi liczyć się z możliwością nieprzyjęcia go przez nauczyciela.

Mam nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie Państwa czasu i da możliwość spotkania z wybranymi nauczycielami.

Poniżej  harmonogram najbliższego spotkania z rodzicami (13.01.2020)

Z wyrazami szacunku

Zofia Bentkowska- Sztonyk

 

Harmonogram ogólny

 

17.30 – spotkanie Rady Rodziców Szkoły ( sala A1)

17.00 – 17.30  Spotkanie ogólne z rodzicami uczniów klas III – aula

 Temat: Egzamin maturalny 2020

1). Ogólne warunki, terminy, dostosowania  i inne ważne informacje organizacyjne Matura 2020

 –   Ewa Piwnik

2). Omówienie wyników matur próbnych z:

 j.pol (PP)  – A. Ziółek

i j.ang (PP i PR) – M. Szynkiewicz – Salman

17.00 – 19.00 konsultacje nauczycieli

                         (konkretna godzina spotkania indywidualnego ustalona za pomocą LIBRUSA)