Akcja charytatywna „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Akcja charytatywna ,, OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Miesiąc listopad w sposób szczególny nastraja nas do wspominania tych, którzy zakończyli już swoją
ziemską wędrówkę.
Młodzież ze szkolnego wolontariatu również chcąc uczcić pamięć tych, którzy odeszli, a nikt już nie
odwiedza ich grobów, zorganizowała akcję charytatywną ,, OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. W ramach
akcji w dniu 24.11 trzynastoosobowa grupa porządkowała zaniedbane groby na Cmentarzu
Osobowickim. Na posprzątanych przez nas mogiłach, zapalaliśmy symboliczne światełko naszej
pamięci.
Akcja była doskonałą okazją do spotkania międzypokoleniowego, gdyż wolontariusze deklarowali
również swoją pomoc przy sprzątaniu grobów osobom starszym. Przy okazji prowadzili ciekawe,
często chwytające za serce rozmowy.
Mamy nadzieję, że akcja ta na stałe zagości w kalendarzu naszej wolontaryjnej działalności,
a w przyszłym roku szkolnym uda nam się zaangażować w nią całą społeczność szkolną, organizując
wcześniej zbiórkę zniczy.

Aneta Radomyska