INTERKULTUROWY PROJEKT FILMOWY „KINEMA”

W dniach 6-10. listopada 2018r. odbyło się w Brunszwiku (Niemcy) szkolenie dla opiekunów międzynarodowego projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „KINEMA”. Uczestniczyli w nim nauczyciele z Francji, Polski i Niemiec. „KINEMA” to trójstronny projekt edukacyjny skierowany do uczniów zainteresowanych międzynarodowym filmem, otwartych na zawieranie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Patronat nad projektem piastuje Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, władze oświatowe Dolnej Saksonii oraz Kuratorium Oświaty Górnej Normandii.

Podstawą komunikacji między uczniami z Francji, Polski i Niemiec jest w tym roku analiza  trzech filmów wiodących: polskiego „Twarz” M. Szumowskiej, niemieckiego „Phoenix”  Ch. Petzolda oraz filmu „Max et Lenny” F. Nicolsa produkcji francuskiej. Przesłaniem i głównym tematem tegorocznej edycji KINEMY jest hasło: „Obrona własnej tożsamości”.

W projekcie uczestniczy 6 dolnośląskich szkół (nasze liceum jako jedyna szkoła wrocławska) oraz 6 szkół niemieckich i francuskich. Komunikacja młodzieży odbywać się będzie poprzez internetowy blog KINEMA, gdzie umieszczone będą filmy nakręcone przez polskich uczestników projektu oraz komentarze i recenzje do nich niemieckich i francuskich kolegów. Młodzież z Polski ustosunkuje się  do opinii swoich zagranicznych partnerów. Językiem komunikacji dla naszych uczniów będzie język niemiecki.

W kwietniu 2019r. dojdzie do bezpośredniego spotkania wszystkich uczestników KINEMY w Osnabruck w Niemczech, gdzie w międzynarodowych teamach uczniowie realizować będą własne propozycje filmowe w oparciu o zadania wypracowane przez koordynatorów  projektu podczas tegorocznego szkolenia w Brunszwiku.  Spotkanie to jak zawsze dostarczy młodym filmowcom niezapomnianych wrażeń, będzie okazją do prezentacji swoich umiejętności twórczych oraz językowych.

opiekun projektu: Danuta Lipińska

szkol8 - Kopia.jpg

szkol7.jpg

szkol8.jpg

SZkolenie1.jpg

szkol7 - Kopia.jpg