KONKURS NA NAJLEPSZY FOLDER TURYSTYCZNY O WROCŁAWIU

KONKURS NA NAJLEPSZY FOLDER TURYSTYCZNY
O WROCŁAWIU „Niemi świadkowie wyprawy Benedykta Polaka w 1245 r”

Zapraszam do udziału w konkursie uczniów zainteresowanych wykonaniem pracy.
UCZESTNICY
1.Grupy redakcyjne folderów złożone z 2-4 uczniów, reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne.
2.Jedną szkołę może reprezentować do 3 grup redakcyjnych przygotowujących oddzielne foldery.
PRACE KONKURSOWE
– powinny zawierać dużo zdjęć własnych (zapożyczone dyskwalifikują pracę)
i syntetyczną treść;
– ich koncepcja graficzna i estetyczna będzie podlegała ocenie;
– nietypowe i świeże spojrzenie na Wrocław będzie ich atutem;
– powinny być przygotowane w formacie nie przekraczającym A4;
– w „stopce redakcyjnej” muszą zawierać imiona i nazwiska autorów, wiek, nazwę
szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, na ostatniej stronie praca musi być ostemplowana pieczęcią szkoły z adresem i telefonem, e-mail szkoły ułatwi kontakt;

ZADANIA KONKURSOWE XVII EDYCJI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU „SZKOŁA PROMUJĄCA TURYSTYKĘ”

1. Znaleźć podstawowe informacje o podróży Benedykta Polaka – Wrocławianina, podróżnika, autora pierwszego europejskiego traktatu o kulturze i językach Dalekiego Wschodu, pierwszego Polaka i Europejczyka, który na 30 lat przed Marco Polo, w zorganizowanej wyprawie podróżował przez Azję. Uwzględnić związki wyprawy z Mazowszem.
2. Ustalić, które obiekty architektoniczne obecnego Placu Biskupa Nankiera były „świadkami” startu wyprawy w 1245 roku i jak wyglądały.
3. Czy Ratusz Wrocławski i okoliczne kościoły gotyckie mogły być świadkami wyprawy Benedykta Polaka i czy wyglądały tak jak dziś ?

Proszę o kontakt ze mną do 25 maja.
Agnieszka Duda