Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W dniu 30 stycznia 2018r. uczniowie klasy biologiczno-chemicznej 3c wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracownika uczelni pt. „Jak sprawić, żeby kwas nie był kwaśny?, Określanie pH roztworów i reakcje zobojętniania z obliczeniami” zorganizowanych w ramach Szkoły w mieście na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przerwie pomiędzy zajęciami matrzyści doskonalili umiejętności w rozwiązywaniu zadań maturalnych z chemii organicznej.