Skarby wrocławskiego Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w tym roku obchodzi swoje dwusetne urodziny. Ossolineum powstało w 1817 roku we Lwowie, a jego założycielem był hrabia Józef Maksymilian Ossoliński, który chciał stworzyć bibliotekę narodową, aby Polacy mogli zachować swoją tożsamość.

12 września 2017 r. uczniowie klasy III F pod opieką polonistki, p. Małgorzaty Jakubek, udali się do Ossolineum. W barokowym refektarzu wysłuchali wykładu p. Grzegorza Polaka:   „O krawcu, który został noblistą – niezwykłe życie Władysława Stanisława Reymonta”. Wykład został przygotowany na podstawie rękopisów, listów i pamiątek po pisarzu, które jego żona w 10 lat po śmierci Reymonta sprzedała Ossolineum we Lwowie.

Uczniowie zwiedzili też jubileuszową wystawę „200 lat Ossolineum 1817 – 2017”, poznając ossolińskie skarby.

Małgorzata Jakubek