Rekrutacja uzupełniająca na rok 2017/2018 – ważne terminy.

18 lipca 2017 ogłoszono rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca.

Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej w dniu 14 sierpnia 2017r.

 Niezwłocznie po ogłoszeniu list, osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zobowiązane są złożyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • dwie fotografie – podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • UWAGA w naszej szkole również – deklarację uczęszczania na lekcje religii/etyki (jeśli dotyczy)(wzór deklaracji jest do pobrania pod linkiem)

Ostateczny  termin złożenia oryginalnych dokumentów upływa 23 sierpnia 2017r. (godz. 15.00). 

Brak oryginalnych dokumentów po upływie  tego terminu oznacza świadomą rezygnację  z miejsca w szkole.

24 sierpnia 2017 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Lista wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniajacej.

 IA
1
 IB
2
 IC1
2
 IC2
3
 ID
1
 RAZEM
9