Studentki z Rumunii i uczniowie LO X w języku angielskim o Wrocławiu

26 stycznia naszą szkołę odwiedziły dwie studentki z Rumunii w ramach międzynarodowego programu Erasmus. Zaproszono je z inicjatywy p. Ziółek i uczniów do klasy II B, która wcześniej brała udział w projekcie „Wrocław jako tekst kultury”. Tam pokazały one prezentacje nt. Wrocławia, podczas których podzieliły się z uczniami naszego liceum swoimi spostrzeżeniami o Wrocławiu, jego ciekawych miejscach i ludziach, oraz o Polsce i Polakach w ogóle. Jako, że w Rumunii również panował komunizm, studentki wyraziły swój podziw, jak szybko Polacy odbudowali swoje poczucie narodowości i wolności, swoją tolerancję i patriotyzm. Uczniowie II B oraz Kacper Sania, uczeń II C, biorący wcześniej udział w projekcie „Wrocław jako tekst kultury”, pokazali swoje prezentacje. Po dwóch lekcjach studentki opuściły nasze liceum, dziękując za wspólni spędzony czas.

– redaktor Krzysztof Konieczny