SPOTKANIE Z RODZICAMI podsumowanie I semestru 18 stycznia 2017

Zebrania z rodzicami:

g.16.30 -17.30

-spotkanie Prezydium RR (sala C211)

-spotkanie ogólne dla wszystkich rodziców kl. III – informacje ogólne o egzaminie maturalnym, wyniki matur próbnych (aula)

– spotkania rodziców kl. I z wychowawcą (gabinety wg grafiku)

g. 17.30 -18.30

– spotkanie ogólne dla rodziców  uczniów kl. I – Odpowiedzialność prawna rodziców i ich dzieci.(Straż Miejska) (aula)

– spotkania dla rodziców klas II i III z wychowawcami (gabinety wg grafiku);