Meldunek z polsko – niemieckich warsztatów w Krzyżowej po dwóch dniach

Podczas tygodnia 21-25 listopada w prześlicznym Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym

Krzyżowa odbywają się warsztaty: „My history. Your history.” Razem z grupą młodzieży niemieckiej

oraz trenerami specjalizującymi się w różnych dziedzinach poznajemy powojenną historię obu krajów

i rodzin uczniów biorących udział w projekcie. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Dzień 1 – poniedziałek

Wyruszyliśmy spod szkoły o godzinie 17. Po drodze odebraliśmy grupę niemiecką i razem udaliśmy się

w kierunku Krzyżowej. Po kolacji udaliśmy się na pierwsze zajęcia. Poznawaliśmy się nawzajem i

pokazywaliśmy prezentacje o naszych szkołach i miastach.

Dzień 2 – wtorek

Dzień zaczęliśmy od śniadania, a później szybko przenieśliśmy się do Pałacu rodu von Molke na

pierwszą część warsztatów. Ponownie zaczęliśmy od zajęć integracyjnych. Na rozbudzenie dostaliśmy

ciekawe zadanie. Z siedmiu kartek papieru, pięciu plastikowych słomek, taśmy klejącej i kleju

mieliśmy zbudować stabilną i jak najwyższą wieżę. Nie wszystkie wieże przetrwały. Naszym kolejnym

zadaniem było opowiedzenie o naszych oczekiwaniach i obawach odnośnie warsztatów,

przygotowanie najpopularniejszych wyrażeń w trzech językach, stworzenie regulaminu i zapoznanie

się z okolicą. Później już bardziej poważnie rozmawialiśmy o historiach naszych rodzin. Zaczęliśmy

jednak od imaginacji mapy Europy, którą sami tworzyliśmy. Przemieszczaliśmy się wraz z ruchami

naszych przodków. Na początku byliśmy skupieni w dwóch punktach – Wrocławiu i Tausze, a

skończyliśmy rozrzuceni po całej przestrzeni. Podzieliśmy się na grupy i przygotowaliśmy

przedstawienia i plakaty o przeszłości naszych rodzin. Następnie wśród trzech tematów workshopów

wybieraliśmy ten najbardziej dla nas odpowiedni. W grupie traktującej o sztuce rozmawialiśmy czym

właściwie jest sztuka i jaki mamy do niej stosunek. Później rozwiązywaliśmy interaktywny quiz o

sztuce polskiej i niemieckiej.