Podsumowanie „Sztafety Szkół – Stop Mowie Nienawiści”

23 września 2016 r. odbyło się Podsumowanie „Sztafety Szkół – Stop Mowie Nienawiści”, która trwała dwa lata. Organizatorami tego spotkania byli: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Komisja Europejska – Przedstawicielstwo Regionalne oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych.

Sztafeta Szkół – „Stop Mowie Nienawiści” – to miejski projekt edukacyjny Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeznaczony zarówno dla uczniów jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji wobec drugiego człowieka.

Sztafeta to autorski projekt Miasta Wrocław. Wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta.”  W każdej następnej, nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów. Do tej pory w Sztafecie udział wzięły 20 wrocławskie szkoły (gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Pierwszymi nominowanymi szkołami były:  Liceum Ogólnokształcącego nr X  i Gimnazjum Nr 13.

23 września 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej reprezentacja X LO ( pani wicedyrektor Ewa Piwnik, pan profesor Krzysztof Mielczarek, zarząd SU: Marlena Urbaniak, Maciej Michniewicz oraz Paweł Kierakowicz) wzięła udział w bogatym programie uroczystości podsumowujących projekt.  Między innymi odebrała podziękowanie za udział w projekcie, posadziła „Różę Pokoju”, przysłuchiwała się ciekawej rozmowie z zaproszonymi gośćmi, którzy mówili o nienawiści w codziennych sytuajach oraz zachęcali do reagowania na nią na różne sposoby. 

Więcej informacji o projekcie