Uczennice LO nr X laureatkami ogólnopolskiego konkursu historycznego !

Miło rozpoczynać rok szkolny od sukcesów…
Tak rozpoczął się ten rok szkolny dla Julii Marcinkowskiej i Julii Pieluch z IID oraz dla Justyny Zdanowicz i Magdaleny Sobolewskiej z IIIB – dziewczęta zostały laureatkami VII edycji prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu historycznego pod nazwą „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy  z Muzeum Katyńskim.
GRATULACJE!!! To niezwykły sukces, zwłaszcza, że podwójny!
Nagrodą w konkursie jest co roku wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z wojennymi losami Polaków – w tym roku nagrodą dla laureatów I stopnia jest wycieczka edukacyjna na Białoruś i Litwę, laureaci II stopnia otrzymają nagrody rzeczowe.
Zadaniem uczestników konkursu   było stworzenie karty z albumu poświęconej jednej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Komisja Konkursowa oceniając nadesłane prace brała pod uwagę m.in. stronę merytoryczną pracy, jej projekt graficzny, estetykę, ale również oryginalność pomysłu.
Zbierając informacje dziewczęta  dotarły do rodzin ofiar i poznały historię „Katynia” od innej, bardzo osobistej strony. Poznaliśmy historię nie tylko poległych  w Katyniu: Janusza Libickiego i Tadeusza Chołocińskiego – ale ich rodzin: Pani Teresy Gwary (córki Tadeusza) i Pana Jacka Libickiego (syna Janusza).   Poznaliśmy   ich dokonania, sukcesy i rolę, jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski, a jest ona niemała. Wojenne  i powojenne losy tych rodzin przemawiają niezwykle wyraziście – powojenna historia Polski  widziana przez pryzmat osobistych losów silniej zapada w pamięć  i  przemawia do wyobraźni.  
Przy tej okazji serdeczne podziękowania raz jeszcze kierujemy w stronę Pani Teresy Gwary  i Pana Jacka Libickiego – za poświęcony nam czas, zaufanie jakim nas obdarzyli, przekazując liczne, osobiste pamiątki, a przede wszystkim za chęć podzielenia się  z nami wspomnieniami o swoich Bliskich.  
Dziękuję serdecznie również Ali Frąckowiak i Natalii Wiśniewskiej za to, że także podjęły trud przygotowań do konkursu. I zachęcam do startu w konkursie, w przyszłym roku…