Justyna Wittlin znów na podium

W czwartek 10. grudnia 2015 r. odbył się XXIX Wrocławski Konkurs Poezji Niemieckojęzycznej. Organizatorem konkursu było Liceum Ogólnokształcące nr V, a patronat nad konkursem objął Konsulat Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Celem konkursu jest popularyzacja literatury niemieckojęzycznej, rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim, kształcenie wrażliwości literacko-językowej oraz promowanie talentów i osiągnięć uczniów.

W tym roku naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Dominika Kierakowicz, ucz. kl. II g, (opiekun merytoryczny: Joanna Kędrzyńska) oraz Justyna Wittlin, ucz. kl. III c (opiekun merytoryczny: Danuta Lipińska). Jury oceniało rywalizację uczestników pod kątem pamięciowego opanowania tekstu, wymowy, dykcji, interpretacji wiersza oraz ogólnego wrażenia artystycznego. Interpretacja wiersza „Abschied” („Pożegnanie”) Christiana Morgensterna w wykonaniu Justyny zachwyciła jurorów, którzy przyznali jej II miejsce, tuż za uczennicą LO nr XII.

Z przyjemnością składamy Justynie najserdeczniejsze gratulacje z okazji kolejnego sukcesu w konkursie, gdzie mogła potwierdzić nie tylko piękną i trafną interpretację niemieckiego wiersza, ale także doskonałą wymowę.

Dominice Kierakowicz dziękujemy za udział w konkursie i ducha walki.