25. rocznica upadku Muru Berlińskiego

Dzięki zaproszeniu Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu przedstawiciele klasy II g wraz z prof. Marcinem Sawickim uczestniczyli w dniu 2 października 2015 roku w otwarciu wystawy plenerowej przed gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wystawa przybliża wydarzenia przełomu lat 1989/90 i zatytułowana jest „Droga do zjednoczenia Niemiec”. Przygotowało ją Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec i Fundacja Badań nad Dyktaturą SED, natomiast autorem wystawy jest pracownik Fundacji, dr Ulrich Maehlert. W piątkowe przedpołudnie obejrzeliśmy 20 plansz, na których umieszczono ponad 150 zdjęć opatrzonych komentarzami wydarzeń, które doprowadziły do upadku Muru Berlińskiego i ponownego zjednoczenia Niemiec. Po obejrzeniu wystawy w Oratorium Marianum przysłuchiwaliśmy się interesującej dyskusji panelowej z udziałem uczestników tamtych wydarzeń, a dziś znanych polityków, naukowców lub działaczy ruchu praw człowieka. Wzięli w niej udział Krajowy Pełnomocnik ds. Przezwyciężania Skutków Dyktatury Komunistycznej w Brandenburgii Ulrike Poppe, senator Józef Pinior – znany wrocławski opozycjonista lat przełomu oraz prof. Marek Zybura. Dyskusje tłumaczona symultanicznie moderował prof. Krzysztof Ruchniewicz – dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu.

Antonina Waszkielewicz IIg