Reportaż? To nasze życie!

Po raz piętnasty LO nr X we Wrocławiu organizuje Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej. Kandydatem do nagród (m.in. Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta…) jest ten, kto umie patrzeć, słuchać innych ludzi, myśleć. I jest empatyczny, niezapatrzony w siebie. I widzi nieco więcej niż inni. A potem o tym pisze – reportaż. Nawet jeśli nie wie, czy ta właśnie forma mu wychodzi, będzie miał wsparcie u polonistek i innych nauczycieli. I zajrzy na stronę Turnieju, przeczyta Regulamin OTR .

W razie wątpliwości, pytań lub potrzeby pomocy, zapraszam,

Ewa Obara-Grączewska