VIII Powiatowy Konkurs Literacki: „W parku, w rynku, w kawiarni, a może na mojej ulicy – spotkajmy się we Wrocławiu”

 

 „(…) gdy ktoś się z kimś nie umówi, a chciałby się z nim spotkać, będzie przychodził każdego dnia, o tej samej godzinie, w miejsce, w którym się kiedyś spotykali. Jakby samo miejsce było w stanie sprawić, że ten ktoś przyjdzie.”

Wiesław MyśliwskiTraktat o łuskaniu fasoli  

 

VIII Konkurs Literacki

pod patronatem

X LO i Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

„W parku, w rynku, w kawiarni, a może na mojej ulicy – spotkajmy się we Wrocławiu”

 

   Z ogromną przyjemnością już po raz ósmy Liceum nr X  i Muzeum Narodowe zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim, którego tematem wiodącym, choć co roku inaczej ujętym, jest fascynacja naszym miastem i refleksja nad jego niepowtarzalnym charakterem.

   Czy Wrocław jest dla mnie ważny? Jakie znaczenie ma dla mnie miejsce, w którym żyję? Jaki wpływ wywiera na mnie to miasto, a jak ja mogę je zmieniać i kształtować? Odpowiedzi na takie pytania szukamy od lat w Waszych tekstach i wciąż zachwyca nas świeżość i oryginalność w interpretowaniu wrocławskiej historii i współczesności, architektury i natury, jedynej w swoim rodzaju atmosfery.

Tegoroczny temat różni się tym od poprzednich, że nie zachęca tylko do spotkań z miastem, ale także z ludźmi w wyjątkowych i ważnych dla Was miejscach.

   Opiszcie te spotkania i przestrzeń, w której się zdarzyły. Wyraźcie towarzyszące im emocje i refleksje nad tym, jak duch miejsca kształtował Wasze relacje z innymi ludźmi.

 

ZASADY KONKURSU

Praca literacka powinna być zilustrowana fotografią lub rysunkiem wybranego miejsca lub eksponatu oraz jego krótką charakterystyką.

Forma literacka dowolna, ilość stron ograniczona do czterech formatu A4 (czcionka 12,Times New Roman), w przypadku poezji: do trzech tekstów.

W skład jury wchodzą: historyk sztuki (pracownik działu dydaktycznego Muzeum Narodowego we Wrocławiu) – Jadwiga Jasińska, wrocławska poetka i bibliotekarz w III LO – Justyna Paluch , aktor Teatru Polskiego, reżyser   i poeta – Stanisław Melski oraz organizatorki konkursu: polonistka X LO – Grażyna Melska, i polonistka/ bibliotekarz X LO – Katarzyna Łaszkiewicz.

REGULAMIN KONKURSU

  1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Każdy uczestnik ma prawo do konsultacji z pracownikiem Działu Oświatowego Muzeum Narodowego.
  3. Pracę konkursową może przesłać nauczyciel lub uczeń.
  4. Autor powinien przyjąć pseudonim literacki, podając (w zaklejonej kopercie) swoje imię i nazwisko, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz swój telefon kontaktowy.
  5. Termin nadsyłania prac upływa 6 marca 2015 r. Nasz adres:                         Liceum Ogólnokształcące nr X, ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław.                         Na kopercie prosimy umieścić hasło: Konkurs Literacki LO X i Muzeum Narodowego.                                                                                                  
  6. Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie kwietnia.
  7. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają zaproszenie na finał konkursu, który odbędzie się w Muzeum Narodowym.
  8. Organizatorzy gwarantują finalistom nagrody.
  9. Prace nadesłane na konkurs mogą być wykorzystane w publikacjach.

Konkurs bierze udział w VII edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”

(„Wielka Nagroda Wrocławia”2014/2015)                                    

 

Organizatorki konkursu:

Katarzyna Łaszkiewicz, Grażyna Melska