Stop mowie nienawiści

Akcja „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta” ma zachęcić mieszkańców do reagowania na akty wandalizmu. Nasza szkoła została nominowana przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych do udziału w sztafecie szkół „Stop mowie nienawiści” . Efektem tych działań będzie zachowanie postawy świadomej tolerancji i wrażliwości na mowę nienawiści w przestrzeni publicznej i mediach. 11 października uczniowie naszego Liceum uczestniczyli w uroczystej inauguracji tej akcji, wzięli udział w warsztatach na temat tolerancji i jej granic, wysłuchali wykładu „Rasizm w języku”, który poprowadziła absolwentka naszej szkoły – Polko-Nigeryjka Margaret Ohia. W programie uroczystości były koncerty, atrakcje sportowe i losowanie upominków. Wydarzenie rozpoczęło sztafetę szkół, które chcą aktywnie zaangażować się na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści na swoim terenie oraz dbania o swoje otoczenie.