Krótki informator

Tematy w informatorze


Gdzie się zgłosić w razie pytań
W razie pytań możesz się zgłosić do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (osoby z przypinkami), starszych koleżanek i kolegów oraz nauczycieli.
Gdzie uzyskać pomoc
Psycholog – sala
Pedagog – sala
Pielęgniarka – w podziemiach bloku C, koło wejścia głównego
Sekretariat – parter blok C
Sekretariat uczniowski – w podziemiach bloku C, koło wejścia głównego
Ważne miejsca
Bufet – parter blok C
Aula – pierwsze piętro blok C
Biblioteka – sala C210
Okres ochronny
Okres ochronny w naszym liceum trwa 2 pełne tygodnie. Jest to przywilej klas pierwszych zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego. W czasie okresu ochrony nie możesz dostać oceny niedostatecznej (1) oraz nieprzygotowania (np).
Jak odnaleźć swoją salę
Nasza szkoła składa się z 4 bloków: A,B,C,D.
W bloku C znajdują się: administracja, sale językowe, stołówka wraz ze sklepikiem szkolnym, biblioteka oraz szkolny psycholog i pedagog.
Blok D jest blokiem sportowym, w którym znajdują się sale gimnastyczne, siłownia, sala fitness i sale językowe.
Przykładowo:
Sala B202 znajduje się w bloku B na co wskazuje litera przy numerze, który oznacza numer sali, znajduję się również na 2 piętrze na co wskazuje cyfra 202.

Cyfra pojedyncza – parter, np.: 10
Cyfra sto – pierwsze piętro, np.: 101
Cyfra dwieście – drugie piętro, np.: 201
Gdzie znaleźć informacje na temat oceniania
Informacje na temat oceniania znajdziesz w zakładce „Dokumenty”. Każdy przedmiot posiada swój odrębny system – „Przedmiotowe Zasady Oceniania” (PZO), w nim są zawarte informacje dotyczące tego za co możesz otrzymać daną ocenę oraz jakie są progi punktowe na sprawdzianach i kartkówkach.
Sposoby kontaktu z nauczycielem
Skonstatować się z nauczycielem możesz za pomocą Librusa (E-dziennik) oraz mailowo.
Każdy nauczyciel posiada swój szkolny e-mail składający się z pierwszej litery imienia oraz pełnego nazwiska np.: j.kowalski@lo10.wroc.pl, pełną listę nauczycieli i ich e-maili znajdziesz w zakładce „Kadra pedagogiczna”.
Kalendarz roku szkolnego
Wewnątrzszkolny kalendarz roku szkolnego znajduje się w zakładce „Dokumenty”. Znajdują się w nim między innymi terminy ważnych uroczystości bądź wywiadówek.
Olimpiady przedmiotowe
Poniżej przedstawiony jest terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023 – olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
Biblioteka
Biblioteka szkolna znajduje się na drugim piętrze w bloku C, sala C210.
Biblioteka czynna dla klas pierwszych od 12.09 z przyczyn technicznych.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Poniedziałek08:00 – 15:00
Wtorek08:00 – 16:00
Środa08:00 – 16:00
Czwartek08:00 – 15:00
Piątek08:00 – 15:00
Psycholog/Pedagog
Psycholog oraz Pedagodzy znajdują się na drugim piętrze w bloku C, sala C202 i C203.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

Psycholog
Aleksandra Pulcer
Sala C203
Pedagog
Aneta Radomyska
Sala C202
Pedagog
Magdalena Frontczak
Sala C203
Asystent
Olena Strashevska
Sala C202
Poniedziałek11:00 – 16:0008:00 – 13:0008:00 – 13:0008:00 – 16:00
Wtorek11:00 – 17:0008:00 – 12:0011:00 – 15:0008:00 – 16:00
Środa09:00 – 13:0012:00 – 17:0008:00 – 13:0008:00 – 16:00
Czwartek10:00 – 14:0010:00 – 15:0008:00 – 13:0009:00 – 17:00
Piątek09:30 – 13:3008:00 – 12:0012:00 – 16:0008:00 – 16:00

GODZINY KONSULTACJI

Aneta Radomyska – środa 16:00-17:00
Magdalena Frontczak – piątek 14:00-15:00
Aleksandra Pucer – wtorek 16:00-17:00
Jak zalogować się do Librusa
Instrukcję logowania do elektronicznego dziennika Librus Synergia znajdziesz poniżej:
Mobilne dodatki – Librus
Aplikacja elektronicznego dziennika (Librus Synergia) posiada także mobilne dodatki, które ułatwiają korzystanie z aplikacji mobilnej, przedstawione zostały w poniższym pliku.