Poprzednie kadencje Samorządów Uczniowskich

Poniżej przedstawiamy poprzednie Zarządy Samorządów Uczniowskich naszego liceum. Każdy z nich włożył wiele wysiłku dla naszej społeczności. Nie tylko oni ale i również osoby które im pomagały, wszystkim jednakowo dziękujemy.


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022
  • Piotr Łomotowski – Przewodniczący Samorządu
  • Natalia Będzik – Wiceprzewodnicząca Samorządu
  • Karolina Kulik – Sekretarz Samorządu
  • Natalia Gierdalska – Skarbnik Samorządu
  • Krzysztof Mielczarek – Opiekun Samorządu

Poprzednie kadencje zostaną wprowadzone później lub nie ma o nich informacji.