Liceum Ogólnokształcące nr X
im. Stefanii Sempołowskiej
we Wrocławiu

ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław

 

71 798 67 37

71 798 42 37

lo10@lo10.wroc.pl

O nas

Autor: Magdalena Wilkocka

Szkolne Centrum Multimedialne

INFORMACJE OGÓLNE    
Biblioteka X LO mieści się w czterech przestrzennych pomieszczeniach (276m2): wypożyczalni, sali multimedialnej i czytelni z przyległym magazynem. Corocznie obsługuje się tu ponad 800 czytelników – uczniów, nauczycieli i rodziców.
Nasza biblioteka zyskała status centrum multimedialnego, ponieważ nie tylko wypożycza się tu książki i przegląda czasopisma, ale można skorzystać z komputera, Internetu, sprzętu audiowizualnego, skanera i wypożyczać multimedia (filmy DVD, VHS, programy edukacyjne). Poza tym jest biblioteką w pełni skomputeryzowaną. Od 1992 roku, kiedy to zainstalowano pierwszy komputer, sukcesywnie wprowadzany był (dzięki fachowości wspaniałych bibliotekarek pani Teresy Miodek i Stanisławy Pomykały) do systemu MOL księgozbiór szkoły oraz tworzony katalog haseł przedmiotowy. Przełomowym momentem był rok 2005, kiedy została zakupiona najnowsza wersja systemu bibliotecznego Mol Optivum. Wersja ta pozwoliła na kodowanie zbiorów i założenie kart czytelników. Kodowanie zbiorów rozpoczęto natychmiast, a od września tego roku ruszyło wypożyczanie za pomocą czytnika i kart czytelnika.

Z naszej biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne  i pracownicy szkoły. Nowo przyjęte osoby do szkoły zostają wpisane z komputerowego do systemu bibliotecznego. Następnie dla każdej z osób wyrabia się imienną kartę czytelnika z kodem kreskowym. Karty wydawane są bezpłatnie. Taka karta ma ważność do zakończenia nauki lub pracy w naszej szkole. Jeżeli ktoś zgubi kartę, zobligowany jest do zgłoszenia tego w bibliotece. Nasze Liceum jest jedyne, które posiada Karty czytelnika z kodem. Dzięki temu nasza obsługa czytelnika jest w pełni skomputeryzowana.

We wrześniu 2006 nastąpiło otwarcie nowej sali multimedialnej. Znajdują się tu komputery z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kserokopiarka), telewizor, video, dvd, rzutnik multimedialny, ekran, epidiaskop, także zbiory audiowizualne i kącik do prac zespołowych. Sala cieszy się dużą popularnością wśród uczniów, którzy chętnie korzystają z komputerów i z części kinowej oraz nauczycieli, którzy przeprowadzają tu lekcje z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Sala jest wykorzystywana do spotkań DKF i lekcji bibliotecznych.

W przestronnej czytelni odbywają się udostępniania zbiorów specjalnych na miejscu, można przeglądać czasopisma, przeprowadzić spotkania i projekty szkolne, lekcje biblioteczne, skorzystać z zrzutnika i pouczyć się z dala od zgiełku szkolnego.

Od roku 2012 biblioteka pracuje w systemie Prolib. Pod ten system podpięte są wszystkie biblioteki szkolne i stworzona została sieć pod nazwą Wrocławski System Biblioteczny. Najważniejszym efektem współpracy naszych bibliotek jest scentralizowany katalog online. Można w nim znaleźć  informację czy książka  jest w naszej, czy w jakiejkolwiek innej bibliotece. Nowsze opisy książek mają dołączyne zdjęcie okładki i informację czy książka jest wypożyczona lub dostępna.


Funkcje i zadania biblioteki szkolnej – Szkolne Centrum Multimedialne
• Gromadzi, opracowuje formalnie i rzeczowo, i udostępnia zbiory
- stałe uzupełnianie zbiorów o nowości wydawnicze (bestsellery książkowe, arcydzieła filmowe i lektury szkolne na DVD).
• Wspiera wszystkie działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły:
- prowadzenie lekcji bibliotecznych,
- spotkania dla nauczycieli wychowawców,
- pomoc, we współpracy z pedagogiem, uczniom mającym problemy zdrowotne,
- przygotowanie zestawień bibliograficznych do tematów lekcji wychowawczych i innych,
- organizacja wystawy szkolnych.
• Wdraża uczniów do korzystania ze źródeł informacji tradycyjnych i komputerowych poprzez pracę indywidualną i zespołową.
• Współpracuje z uczniami w czasie projektów czyteniczo-bibliotecznych i kulturalnych, które mają na celu rozwój edukacyjny, uzdolnień, pogłebiający zainteresowania
• Współpracuje z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
(lekcje pokazowe i praktyki dla studentów)
• Współpracuje z Muzeum Narodowym (wykłady z historii sztuki, konkurs literacki)

Ostatnio dodane

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 21 sierpnia o godzinie 9:00. Wynik rekrutacji można też zanaleźć na koncie kandydata. UWAGA!!! Potwierdzenie woli przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej: - ka ...

Więcej

MATURA 2020 - WAŻNE INFORMACJE

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r. Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2020 r. ...

Więcej

Najpopularniejsze

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS KLAS  2019/2020 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO  KLAS SPORTOWYCH - OPIS KSZTAŁCENIA,  WAŻNE TERMINY ETC.  WYBIERZ DZIESIĄTKĘ - prezentacja o szkole DZIEŃ DRZWI ...

Więcej

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2019/2020 - zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji na najbliższy rok szkolny dla uczniów po gimnazjum oraz po szkole podstawowej.   Podstawa prawna: Rozp. MEN w sprawie przeprowadzania post ...

Więcej

Dokumenty szkolne

Lista obowiązujących dokumentów szkolnych:     Statut LO X od 4 września 2017 Zasady funkcjonowania Dziennika Elektronicznego od 2017/2018 Regulamin frekwencji od 4 09 2017 Regulamin organizowania wycieczek  od 1 ...

Więcej