Liceum Ogólnokształcące nr X
im. Stefanii Sempołowskiej
we Wrocławiu

ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław

 

71 798 67 37

71 798 42 37

lo10@lo10.wroc.pl

O nas

Autor: Magdalena Wilkocka

Szkolne Centrum Multimedialne

INFORMACJE OGÓLNE    
Biblioteka X LO mieści się w czterech przestrzennych pomieszczeniach (276m2): wypożyczalni, sali multimedialnej i czytelni z przyległym magazynem. Corocznie obsługuje się tu ponad 800 czytelników – uczniów, nauczycieli i rodziców.
Nasza biblioteka zyskała status centrum multimedialnego, ponieważ nie tylko wypożycza się tu książki i przegląda czasopisma, ale można skorzystać z komputera, Internetu, sprzętu audiowizualnego, skanera i wypożyczać multimedia (filmy DVD, VHS, programy edukacyjne). Poza tym jest biblioteką w pełni skomputeryzowaną. Od 1992 roku, kiedy to zainstalowano pierwszy komputer, sukcesywnie wprowadzany był (dzięki fachowości wspaniałych bibliotekarek pani Teresy Miodek i Stanisławy Pomykały) do systemu MOL księgozbiór szkoły oraz tworzony katalog haseł przedmiotowy. Przełomowym momentem był rok 2005, kiedy została zakupiona najnowsza wersja systemu bibliotecznego Mol Optivum. Wersja ta pozwoliła na kodowanie zbiorów i założenie kart czytelników. Kodowanie zbiorów rozpoczęto natychmiast, a od września tego roku ruszyło wypożyczanie za pomocą czytnika i kart czytelnika.

Z naszej biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne  i pracownicy szkoły. Nowo przyjęte osoby do szkoły zostają wpisane z komputerowego do systemu bibliotecznego. Następnie dla każdej z osób wyrabia się imienną kartę czytelnika z kodem kreskowym. Karty wydawane są bezpłatnie. Taka karta ma ważność do zakończenia nauki lub pracy w naszej szkole. Jeżeli ktoś zgubi kartę, zobligowany jest do zgłoszenia tego w bibliotece. Nasze Liceum jest jedyne, które posiada Karty czytelnika z kodem. Dzięki temu nasza obsługa czytelnika jest w pełni skomputeryzowana.

We wrześniu 2006 nastąpiło otwarcie nowej sali multimedialnej. Znajdują się tu komputery z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kserokopiarka), telewizor, video, dvd, rzutnik multimedialny, ekran, epidiaskop, także zbiory audiowizualne i kącik do prac zespołowych. Sala cieszy się dużą popularnością wśród uczniów, którzy chętnie korzystają z komputerów i z części kinowej oraz nauczycieli, którzy przeprowadzają tu lekcje z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Sala jest wykorzystywana do spotkań DKF i lekcji bibliotecznych.

W przestronnej czytelni odbywają się udostępniania zbiorów specjalnych na miejscu, można przeglądać czasopisma, przeprowadzić spotkania i projekty szkolne, lekcje biblioteczne, skorzystać z zrzutnika i pouczyć się z dala od zgiełku szkolnego.

Od roku 2012 biblioteka pracuje w systemie Prolib. Pod ten system podpięte są wszystkie biblioteki szkolne i stworzona została sieć pod nazwą Wrocławski System Biblioteczny. Najważniejszym efektem współpracy naszych bibliotek jest scentralizowany katalog online. Można w nim znaleźć  informację czy książka  jest w naszej, czy w jakiejkolwiek innej bibliotece. Nowsze opisy książek mają dołączyne zdjęcie okładki i informację czy książka jest wypożyczona lub dostępna.


Funkcje i zadania biblioteki szkolnej – Szkolne Centrum Multimedialne
• Gromadzi, opracowuje formalnie i rzeczowo, i udostępnia zbiory
- stałe uzupełnianie zbiorów o nowości wydawnicze (bestsellery książkowe, arcydzieła filmowe i lektury szkolne na DVD).
• Wspiera wszystkie działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły:
- prowadzenie lekcji bibliotecznych,
- spotkania dla nauczycieli wychowawców,
- pomoc, we współpracy z pedagogiem, uczniom mającym problemy zdrowotne,
- przygotowanie zestawień bibliograficznych do tematów lekcji wychowawczych i innych,
- organizacja wystawy szkolnych.
• Wdraża uczniów do korzystania ze źródeł informacji tradycyjnych i komputerowych poprzez pracę indywidualną i zespołową.
• Współpracuje z uczniami w czasie projektów czyteniczo-bibliotecznych i kulturalnych, które mają na celu rozwój edukacyjny, uzdolnień, pogłebiający zainteresowania
• Współpracuje z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
(lekcje pokazowe i praktyki dla studentów)
• Współpracuje z Muzeum Narodowym (wykłady z historii sztuki, konkurs literacki)

Nadchodzące wydarzenia

lis 26

17.30 - Spotkania z wychowawcami w klasach - sale wg grafiku.

 

lis 26

17.00 - Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem - czytelnia II pietro

 

lis 26

17.00 - 17.30 - Spotkanie dla zaintresowanych rodziców uczniów klas I-III. Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia... uczeń ze specyficznymi problemami edukacyjnymi w szkole i na egzaminie (aula szkolna).

 

lis 26

18.15 - Spotkanie w sprawie studniówki rodzice/organizatorzy - sala A105

 

Ostatnio dodane

Spotkanie z rodzicami 26 listopada 2018r.

Spotkanie z rodzicami 26 listopada 2018  17.00          Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem  - czytelnia II pietro 17.00-17.30  Spotkanie dla zaintresowanych rodziców uczni& ...

Więcej

Wielka Zbiórka Darów

Drodzy, w związku ze współpracą z kilkoma instytucjami, potrzebującymi wsparcia dla swoich ubogich podopiecznych, wolontariat szkolny ogłasza Wielką Zbiórkę Darów dla dzieci i rodzin znajdujących się pod opieką:- Klubowego Centru ...

Więcej

Konkurs " Matematyczne przeboje"

Zapraszam do udziału w konkursie matematyczno-plastycznym "Matematyczne przeboje", który polega na własnorecznym wykonaniu pracy na płaszczyźnie w dowolnej technice ( malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej). Szczegóły można znale ...

Więcej

Najpopularniejsze

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna 2018/2019 Klasy pierwsze w roku 2018/20189  i ich charakterystyka Prezentacja szkoły (PDF) - Wybierz Dziesiątkę! Prezentacja szkoły (Prezi) - Wybierz Dziesiątkę!           & ...

Więcej

Zasady rekrutacji

   Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klasy pierwszej  Liceum Ogólnokształcącego nr X  im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019  Zarządzenie Dyrektora LO nr X w sprawi ...

Więcej

Dokumenty szkolne

Lista obowiązujących dokumentów szkolnych:     Statut LO X od 4 września 2017 Zasady funkcjonowania Dziennika Elektronicznego od 2017/2018 Regulamin frekwencji od 4 09 2017 Regulamin organizowania wycieczek  od 1 ...

Więcej