Żegnamy naszą koleżankę Natalię

„Miłość nigdy nie ustaje.”  Żegnamy Cię z głębokim żalem i nadzieją na życie wieczne.

Składamy głębokie wyrazy współczucia całej Rodzinie, bliskim i przyjaciołom.

Dyrekcja oraz społeczność Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu