Próbna matura dla uczniów klas 4 – część 2 od 6 do 11 grudnia 2023r

*7.12 czwartek – matura próbna z matematyki poziom podstawowy uczniowie klas 4 przychodzą do szkoły na godz.7.30 od godz. 7.45 wejście do sal (tylko z dozwolonymi rzeczami), szkolenie,  rozdanie arkuszy
Po zakończonej maturze z matematyki uczniowie piszący maturę z biologii, chemii, fizyki, filozofii, geografii, historii pozostają na terenie szkoły, odpoczywają w wyznaczonych salach pod opieką nauczycieli a następnie od godz.11.45 wejście do sal (tylko z dozwolonymi rzeczami), szkolenie,  rozdanie arkuszy

* 11.12 poniedziałek – matura próbna z informatyki -poziom rozszerzony- uczniowie piszący przychodzą na godz. 7.30, od.7.45 wejście do sali A201, szkolenie, rozdanie arkuszy. Wszyscy piszący zostają w sali do godz.11.35.  Pozostali uczniowie klas 4 mają od 8.00 lekcje zgodnie z planem

  1. Proszę aby uczniowie klas 4 sprawdzili u Wychowawcy aktualny kod, który konieczny będzie także do podpisania arkusza maturalnego.
  2. Przypominam, że do sali egzaminacyjnej uczeń wchodzi tylko z własnymi dozwolonymi na dany egzamin przyborami (patrz Komunikat dyrektora CKE nt przyborów – strona szkoły zakładka matura), maksymalnie 1 litrową butelką wody, dokumentem tożsamości. Szkoła zapewnia tylko stosowne do danego egzaminu Karty wzorów. Wszystkie pozostałe rzeczy uczeń pozostawia we własnej szafce.
  3. Listy z przydziałem do sal będą wywieszone na terenie szkoły w przeddzień danego egzaminu
  4. W czasie próbnych egzaminów uprawnieni uczniowie będą mogli pisać w wydłużonym czasie o 15 minut.
  5. Proszę uważnie czytać informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.

Listy z przydziałami do sal na poniedziałek są dostępne tylko koło sekretariatu, a na wtorek będą wywieszone w poniedziałek.

Uwaga!

  1. Do piątku 10.11 wywieszę na terenie szkoły listy klas z przydziałem przedmiotów maturalnych dla poszczególnych uczniów, zgodnie ze złożoną deklaracją na maturę próbną. Dane podam wg kodów zgodnych z Librusem, proszę sprawdzić u Wychowawcy aktualny kod, który konieczny będzie także do podpisania arkusza maturalnego.
  2. Do czwartku 16.11 poinformujemy o szczegółowym przebiegu matur w dniach 20-21 listopada tj. gdzie kto pisze  oraz co robią  w tym czasie uczniowie nie piszący danego egzaminu i jak wygląda organizacja zajęć po próbnej maturze.
  3. Informuję, że do sali egzaminacyjnej uczeń wchodzi tylko z własnymi dozwolonymi na dany egzamin przyborami (patrz Komunikat dyrektora CKE nt przyborów – strona szkoły zakładka matura), maksymalnie 1 litrową butelką wody, dokumentem tożsamości. Szkoła zapewnia tylko stosowne do danego egzaminu Karty wzorów. Wszystkie pozostałe rzeczy uczeń pozostawia we własnej szafce.
  4. W czasie próbnych egzaminów uprawnieni uczniowie będą mogli pisać w wydłużonym czasie o 15 minut.
  5. Proszę uważnie czytać informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.