Poznajemy Wrocław – Dzielnica Wzajemnego Szacunku

Klasa 3F poznaje Dzielnicę Wzajemnego Szacunku.

15 września uczniowie klasy 3F, pod opieką wychowawcy pana Krzysztofa Mielczarka
oraz pani Małgorzaty Juźwin, wzięli udział w wycieczce poświęconej zwiedzaniu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku/Czterech Wyznań. Spotkanie, którego przewodnikiem był absolwent naszej szkoły – Sebastian Bagiński, rozpoczęliśmy od zwiedzenia Synagogi pod Białym Bocianem oraz placu na którym znajduje się bożnica. Wejście do środka uniemożliwiło nam rozpoczynające się święto Rosz ha-Szana, czyli żydowski nowy rok. W ciągu roku oprócz nabożeństw odbywają się tam również koncerty oraz wystawy. Sama synagoga zbudowana została w stylu klasycystycznym z uwagi na panujący wówczas okres oświecenia.
Następnie udaliśmy się do prawosławnej Katedry. Cerkiew pierwotnie była katolickim kościołem pod wezwaniem św. Barbary, później świątynią luterańską aż w 1963 roku została oddana w ręce prawosławnych jako Katedra Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Wyjątkową część świątyni stanowi zrobiony na zamówienie w Grecji, drewniany ikonostas- zasłona ołtarza. W planie naszego spotkania znalazł się również zbudowany w latach
1685-1692, w stylu barokowym, rzymsko-katolicki kościół św. Antoniego z Padwy.
Ostatnim punktem spaceru był ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej.
Decyzja o zbudowaniu świątyni zapadła w 1745 roku, jej budowę podjęto rok później.
Jednak gdy kościół był prawie gotowy, zburzył go piorun, uderzając w pobliską wieżę. Ostatecznie świątynię ukończono w 1750 roku. Miejsce to dzisiaj ma nie tylko charakter religijny ale również kulturalny, z uwagi na to, że podczas wakacji oraz świąt Bożego Narodzenia odbywają się tam koncerty.
Takie miejsca udowadniają, że pomimo różnic, które są między nami, możemy koegzystować we wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
Julia Słota 3F

  • Projekt dla klas humanistycznych z inicjatywy p. Edyty Wach i Małgorzaty Juźwin. W sesji jesiennej wezmą w nim udział jeszcze klasy 1h, 2f, 2g, 3b, 4b