UWAGA KANDYDACI !!!

TRWA REKRUTACJA

Od 13.06.2023 do 10.07.2023 kandydaci do szkół mają możliwość zmiany kolejności swoich wyborów lub dodania innych szkół ( klas).

Ponadto  należy zalogować się do systemu rekrutacji w celu uzupełnienia wniosku i  wpisanie ocen ze świadectwa oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty.

Do systemu należy również załączyć skany dokumentów (świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu).

UWAGA! Uzupełniony wniosek musi zostać podpisany przez jednego z rodziców .

(Każda zmiana we wniosku tj. zmiana kolejności klas, załączenie jakieś dokumentu lub inna czynność – rozumiana jest jako zmiana wniosku i wymaga ponownego podpisania profilem zaufanym. Rodzice kandydatów powinni upewnić się czy ostateczny wniosek jest podpisany profilem zaufanym).

TYLKO WNIOSKI PODPISANE PROFILEM ZAUFANYM BĘDĄ WERYFIKOWANE.