Dzień Otwarty Szkoły

22. kwietnia zaprosiliśmy uczniów klas ósmych na Dzień Otwarty Szkoły. Licznym gościom przedstawiliśmy ofertę edukacyjną naszego liceum, a potem zaprosiliśmy na zwiedzanie budynku, słodkości w kawiarence szkolnej oraz kawiarence matematycznej, pokazy chemiczne, fizyczne i biologiczne, pokazy udzielania pierwszej pomocy, opowieści o działaniach wolontariatu, samorządu uczniowskiego oraz różnych kół zainteresowań. Pokazaliśmy zdjęcia z podróży zagranicznych, sukcesy Odysei Umysłu, sukcesy sportowe i wiele, wiele innych. Perłą w koronie był oczywiście koncert w wykonaniu Utalentowanej Dziesiątki pod kierunkiem Pani Dyrektor Zofii Bentkowskiej – Sztonyk.

Organizatorami imprezy były klasy: 3d z wychowawczynią Moniką Dudek oraz 2a z wychowawczynią Renatą Kasprzyk.

Zdjęcia – Agnieszka Sosnowska z klasy 2g.