II miejsce w finale 54. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny odnieśli sukces w Olimpiadzie Krajoznawczej.
Anna Banasiak II C , Hania Ostrowska II C oraz Adrian Lis III E zdobyli II miejsce w finale konkursu.
Dodatkowo Anna Banasiak uzyskała I miejsce w punktacji indywidualnej.

Finał 54. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska odbył się w naszej szkole 7 marca 2023.
Uczestniczyli w nim uczniowie z dwudziestu pięciu szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Olimpiada została objęta podobnie jak w poprzednich latach patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Zaproszonych gości, przewodników, nauczycieli i uczestników finału powitała serdeczne wicedyrektor liceum pani Ewa Piwnik.  W pierwszej części konkursu zabrali głos pan Lech Błaczkowski prezes Klubu Przewodników i Pilotów PTTK „Rzepiór” i jednocześnie sędzia główny konkursu.  Po nim kilka słów powiedział pan Tomasz Dudziak zasłużony przewodnich z Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich.  
Uczestnicy olimpiady rozwiązywali indywidualnie testy z wiedzy krajoznawczej i  topograficznej, a następnie wspólnie rozpoznawali slajdy z atrakcjami turystycznymi Dolnego Śląska.

Podczas sprawdzania prac konkursowych uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłuchać niezwykle ciekawego wykładu dr Janusza Łacha  na temat: W cieniu wulkanu Teide – walory turystyczne Teneryfy.  

W organizację olimpiady zaangażowanych jest wiele osób. Wszystkim chciałabym serdecznie podziękować.
Przede wszystkim panu Januszowi Łachowi  za niezwykłą życzliwość i pomoc w objęciu Olimpiady patronatami Oddziału Wrocławskiego PTG oraz pomoc w zorganizowaniu nagród dla uczestników i nauczycieli. 
Panu Lechowi Błaczkowskiemu – sędziemu głównemu Olimpiady.
Przewodnikom SKPS oraz przewodnikom Klubu Przewodników i Pilotów PTTK „Rzepiór”za pytania konkursowe, a także za pomoc w sprawdzaniu prac.
Dziękuję również serdecznie Radzie Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr X za wsparcie finansowe w organizacji Konkursu.

A teraz już laureaci.
Wyniki dla szkół podstawowych:

I miejsce Szkoła Szkoły Podstawowa nr 37, 
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 71, 
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 95
Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Marcel Magierowski ze Szkoły Podstawowej nr 37

Wyniki dla szkół ponadpodstawowych:
I miejsce Akademickie Liceum Ogólnokształcące
II miejsce Liceum Ogólnokształcące nr X
III miejsce Liceum Ogólnokształcące nr XIV

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Anna Banasiak z LO X.

Gratulujemy finalistom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.