LIII Olimpiada Literatury i Języka polskiego

Ewa Unolt z klasy III C (opiekun: Małgorzata Jakubek) zakwalifikowała się do eliminacji okręgowych LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

11 lutego 2023 r. (w sobotę) Ewa przystąpiła do eliminacji pisemnych, które przeszła pomyślnie i zakwalifikowała się do etapu ustnego.
Eliminacje ustne odbyły się 4 marca 2023 r. (w sobotę) w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ewa osiągnęła wyróżniające wyniki w II etapie (w eliminacjach pisemnych i ustnych). Decyzją jurorów Ewa Unolt uzyskała rekomendację do udziału w III etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, czyli w eliminacjach centralnych.

Gratuluję i bardzo się cieszę.
Małgorzata Jakubek