Wykłady dla uczestników Olimpiady Geograficznej

Karolina Rząsa z klasy 3 f uczestniczyła w piątek 27 stycznia 2023 w panelu naukowym dla uczestników zawodów okręgowych XLIX Olimpiady Geograficznej. Wykłady prowadzone były przez pracowników Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.
Procesy i formy krasowe – dr Andrzej Kacprzak
Świat do zabudowania – urbanizacja i procesy z nią związane – dr Anna Grochowska
Gleby Polski- dr Bartosz Korabiewski
Metody prezentacji zjawisk na mapach tematycznych- dr inż. Dorota Borowicz