Spotkanie z pisarką Dorotą Pająk-Pudą

Wczoraj w naszej szkole w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z pisarką Dorotą Pająk-Pudą. Autorka opowiedziała nam o swoich książkach, przybliżyła swój proces twórczy oraz zapoznała ze światem wydawniczym.

Samo spotkanie przebiegło w miłej kameralnej atmosferze przy herbacie i ciasteczkach. Chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom, uczniom, nauczycielom oraz Pani Dyrektor Zofii Bentkowskiej-Sztonyk za udział w wydarzeniu.

Wasi bibliotekarze

Magdalena Wilkocka, Henryka Jankowska