54. Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska. Zaproszenie do udziału

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do udziału w 54. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska, której finał odbędzie się 7 marca 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr X we Wrocławiu. Szkoły zainteresowane udziałem w finale okręgu wrocławskiego prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 10 lutego 2023 r. Przedstawiamy Regulamin 54. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej W imieniu organizatorów Agnieszka Duda