Zapraszamy do udziału w XIX Edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2023

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XXIX Edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2023. Konkurs odbywa się pod patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywa się w trzech etapach:

I etap – szkolny,

II etap – międzyszkolny i odbędzie się 3 marca 2023 roku,

III etap – FINAŁ konkursu odbędzie się 5 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 10 lutego 2023 roku pocztą lub mailem.

REGULAMIN KONKURSU

ANEKS DO REGULAMINU

Zapraszamy do udziału Małgorzata Stysiak (organizator konkursu)