Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Nasza biblioteka szkolna włącza się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

W ramach obchodów zapraszamy uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursie „Wyzwanie czytelnicze” i do odwiedzania biblioteki, zapoznania się z nowościami zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i do korzystania ze zbiorów.
Szczególnie zapraszamy uczniów z Ukrainy – Biblioteka posiada książki w Waszym ojczystym języku.

Wasi bibliotekarze
Magdalena Wilkocka
Henryka Jankowska